četvrtak, 29. prosinca 2016.

Radionica za volontere 15. siječnja 2017.

Poštovani članovi !
Obavještavamo vas kako će se EDUKACIJA VOLONTERA ( od 9 sati ) i skupština udruge održati 15. siječnja 2017. godine s početkom u 11 sati u Bjelovaru, Trg Eugena Kvaternika 7A u prostorijama Zajednice tehničke kulture Grada Bjelovara na 2. katu. To je zgrada radio BBR-a i bivšeg disca H-8, ulaz sa dvorišne strane. Po prvi puta sve vas će na skupštini predstavljati delegati. Oni se biraju prema broju aktivnih članova u 2016. godini i prema ustrojstvenim oblicima koji su do tada formirani. Po tome principu u skupštini će osim predsjednika udruge i dva dopredsjednika te voditelja operativnih središta biti i delegati iz sljedećih ustrojstvenih jedinica: Operativno središte Sjever 5 delegata ( 3 iz GO Bjelovar i 2 iz ŽO BBŽ ) te po jedan delegat iz Operativnih središta Istok, Zapad i Jug. Iako udruga broji u 2016. godini 172 člana samo vas 62 ima status aktivnih članova koji plaćaju članarinu. Broj članova skupštine je demokratski određen u matematičkom omjeru jedan član na svakih 4,13 aktivnih članova udruge. Time osiguravamo da skupština može donositi odluke.
Iako vas na skupštini zastupaju delegati svi ste pozvani i možete sudjelovati u raspravi jer je rad udruge javan. Molimo vas da nam javite u koliko dolazite na skupštinu kako bismo na vrijeme pripremili sve potrebno.
Radujemo se skorom susretu!
Bjelovar, 29. prosinca 2016. godine
Za Upravni odbor:
Predsjednik udruge
Ing. Nenad Šantalab
098 600 700

Facebook: Nenad Santalab

Nema komentara:

Objavi komentar